22e WAGENINGSE KROEGENDRIVE

Zondag 2 februari 2020 aanvang 10.15 uur

De inschrijving is gesloten. U kunt zich nog wel op de reservelijst zetten door hieronder op 'dit formulier' te klikken en het formulier in te vullen. De betaling laat u in eerste instantie achterwege totdat u benaderd wordt voor het innemen van een vrijgevallen plaats.
Kroegendrive

Inschrijfgeld € 49,50 per paar,
inclusief lunch en kopje koffie

Prijzen in natura
voor de plaatsen 1 - 25

Meesterpunten volgens NBB-schaal

U kunt u op de reservelijst zetten door dit formulier in te vullen,
waarna u informatie krijgt hoe u de inschrijving definitief maakt.

Vanaf 9.15 uur kunt u zich zondag 2 februari 2020
melden in Theater Junushoff, Plantsoen 3, Wageningen

Organisatie: Bridgeclub "A.B.C. Wageningen"

Inlichtingen bij:
Jac Thissen tel. 0317- 316054
Françoise Taquin tel. 0488- 481784