21e WAGENINGSE KROEGENDRIVE

Zondag 3 februari 2019 aanvang 10.15 uur

Kroegendrive

Inschrijfgeld 47,50 per paar,
inclusief lunch en kopje koffie

Prijzen in natura
voor de plaatsen 1 - 25

Meesterpunten volgens NBB-schaal

U kunt u inschrijven door dit formulier in te vullen,
waarna u informatie krijgt hoe u de inschrijving definitief maakt.

Vanaf 9.15 uur kunt u zich zondag 3 februari 2019
melden in Thuis, Stationsstraat 32, Wageningen

Organisatie: Bridgeclub "A.B.C. Wageningen"

Inlichtingen bij:
Jac Thissen tel. 0317- 316054
Jopie Wessels tel. 0317- 421181